Vuollerims sk


Vuollerims SK – Styrelse 2021


Vill du komma i kontakt med VSK styrelse ber vi dig kontakta kansliet via mail eller telefon. 

Kansli 0976-10140 (to kl 14-18)

kansli@vuollerimsk.com


Det går också att skicka meddelande via vår facebooksida Vuollerims Sportklubb.

https://www.facebook.com/VuollerimSK/
Ordförande

Håkan Gustafsson

 

Vice ordförande

Karin Melchersson


Kassör

Dana Hallin

Sekreterare

Thereze Gustafsson

 


Ledamot

Petra Ulvebrink

 

Linus Larsson

 

Tobias Fjellström
Suppleant

Roger Åström/adjungerad Maria Ulander


Niklas Sundqvist


vakant suppleant


---------------------------------------------------------------------

Revisorer

Sara Holmgren
Anette Amundsson
suppleant Nils-Johan Nutti


Valberedning

Simon Aronsson
Thomas Engfors
vakant suppleant  

 

 

 

 


Fördelning av olika ämnesområden inom styrelsen.


 

Håkan Gustafsson -Ordförande, avtal, kommunkontakter, kontakt AF, stadgar, Dator, ITKarin Melchersson- Vice ordförande, Thereze Gustafsson - sekreterareDana Hallin              - Kassör 


Övriga ansvarsområden: Ansvarig drift & underhåll, Städ, kontakt Fack, Arbetsmiljö. Anläggningsansvarig. Skyddsronder, brandansvarig. Bidragsansvarig. LOK-stödsansvarig.