Vuollerims sk

Vaktmästeri

 

VSK:s vaktmästeri ansvarar för skötsel och underhåll av sportklubbens anläggningar. I dag har klubben en vaktmästare anställd vardagar kl. 7–16.

 

Tack vare medlemmarnas ideella arbetsinsatser görs ofta underverk för att hålla såväl banor som fastigheter i gott skick.


Vaktmästare: Bengt ”Benne” Larsson, 070-370 24 99