Vuollerims sk


Kontaktlista – övriga uppdrag

 


Revisorer 2022

Sara Holmgren (ord)

Anette Amundsson  (ord)

Maria Sätterqvist (suppleant)


Valberedning 2022

Simon Aronsson (ord, sammankallande)

Thomas Engfors (ord)

Viveka Fjellström (supp)


Vaktmästare

Ideella krafter hjälps åt! :-)
 
Kansli

Maria Sandqvist kansli@vuollerimsk.com
Kansli: 0976-101 40, 072-541 01 40 
Motion & Hälsa


Petra Vikström        Alpina arbetsgruppen                                                      

Karin Melchersson          
Thereze Gustafsson        


Längdskidor