Vuollerims sk

Björn Anderssons minnesfond


Minnesfonden inrättades 1997 till minne av Björn Andersson, som under sitt liv engagerade sig för att ungdomar i Vuollerimbygden skulle ges möjlighet att utveckla sina musikaliska färdigheter.

Fonden ska uppmuntra bygdens ungdomar som är framstående inom musik eller annan kulturyttring.


Björn Anderssons minnesfond har som syfte:


- Att främja Vuollerimbygdens ungdom, enskild eller förening inom kultur- eller ungdomsverksamhet. Särarten för               utdelning av dessa  stipendier ska ha som det uppfattas en unik företeelse inom sitt område.


- Att via ekonomiskt bidrag eller stipendium stimulerar till ett fortsatt engagemang eller på annat sätt stimulera till att           utveckla bygden eller att stimulera kommande generationer inom Vuollerimbygden.


- Att utdelning sker när så fondens styrelse finner lämpligt, dock högst en gång per år.


- Att avgörande för denna utdelning av stipendium alternativt ekonomiskt bidrag avgörs av Eva Friberg.


- Att Björn Anderssons minnesfond avgör på årlig basis vilket belopp som utfaller ifråga om stipendieutdelning alternativt       ekonomiskt bidrag.


- Att denna minnesfond ses som avslutad ifråga om minnesfond när dess kapital redovisas som förverkat.


Kontaktperson, vilken också förslag och motivering på kandidater förmedlas till är:


     Eva Friberg

c/o Vuollerim Sportklubb

      Långgatan 5

      960 30 Vuollerim


      Tel: 0976-101 40

      

      Märks: Björn Anderssons minnesfond