Kansliet är för närvarande stängt. Extra öppettider annonseras på sociala medier. 

 

På kansliet kan du lösa medlemskort, hallkort och liftkort samt hyra anläggningar. Kansliet är också en resurs för föreningen, här hålls styrelsemöten och andra möten, samt förvaras handlingar av olika slag.

Post & Besöksadress:

Vuollerims SK
Långgatan 5,
960 30 Vuollerim

(Ligger vid Rimvallen & Rimhallen)

Telefonnummer: 0976-101 40, 072-541 01 40.
E-post: kansli@vuollerimsk.com.
Bankgiro: 5824-2355.