VSK årsmöte 2008 beslutade att starta en fond för att hedra Rutger Sandlings minne och gärning inom klubben. Fondens namn är ”Rutger Sandlings Minnesfond”.

Rutger Sandling var en av grundarna Vuollerims Sportklubb år 1927 och blev klubben trogen i hela sitt liv. Rutger blev hedersmedlem i VSK år 1990. Vid sin bortgång 1996 testamenterade Rutger en stor summa pengar till VSK. Fonden skall verka i Rutger Sandlings anda genom utdelningar av stipendier eller bidrag till aktiva och ledare inom VSK ungdomsverksamhet. Förvaltare av fonden är huvudstyrelsen för VSK och till fonden är ett bankgiro knutet där bidrag kan sättas in vid bankbesök, Sparbanksgiro eller via Internetbank. Bankgiro numret är 267-3671.

I samband med olika förrättningar så kan bidrag till fonden förmedlas av Porsi Bygghandel i Vuollerim. Alla som vill hedra Rutger Sandlings minne och på det sättet stödja VSK ungdomsverksamhet är välkomna att sätta in bidrag.

Håkan Gustafsson
Ordförande VSK 2023

Ansökan Rutger Sandlings Minnesfond: Minnesfond (.PDF, 8 Kb)