Vill du komma i kontakt med VSK styrelse ber vi dig kontakta kansliet via mail eller telefon.

Kansli: 0976-10140
/ kansli@vuollerimsk.com

Det går också att skicka meddelande via vår facebooksida: Vuollerims Sportklubb.

Årsmöte hålls årligen i feb-mars då ny styrelse utses. Senaste årsmöte genomfördes 25 feb 2024. Protokoll och handlingar finns tillgängligt på kansliet.

Ordförande: Håkan Gustafsson
Vice ordförande: Tobias Fjellström
Kassör: Caroline Johansson
Sekreterare: Thereze Gustafsson
Ledamöter: Karin Melchersson, Linus Larsson, Dana Hallin
Suppleanter: Niklas Sundqvist, Rickard Sandling, Magdalena Mannberg
Revisorer: Vakant, vakant, suppleant vakant
Valberedning: Thomas Engfors (sammankallande), Glenn Hansén, vakant

Fördelning av olika ansvarsområden inom styrelsen

Håkan Gustafsson: Ordförande, firmatecknare, avtal, kommunkontakter, kontakt AF, stadgar, Dator, IT.
Tobias Fjellström: Vice ordförande
Thereze Gustafsson: Sekreterare.
Caroline Johansson: Kassör, firmatecknare
Övriga ansvarsområden: Ansvarig drift & underhåll, Städ, kontakt Fack, Arbetsmiljö. Anläggningsansvarig. Skyddsronder, brandansvarig. Bidragsansvarig. LOK-stödsansvarig.

Vuollerims Sportklubbs stadgar

Ladda ner: Vuollerims SK Stadgar (.PDF, 164 Kb)